Τα τελευταία 10 χρόνια :

- Βραβείο από τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ως εταιρία που εξάγει τον ελληνικό πολιτισμό σε ξένες χώρες .

- 5 Διπλώματα από επισκόπους διαφόρων περιοχών της Ρουμανίας για την ποιότητα της δουλειάς μας και την φερεγγυότητα της εταιρίας μας .

- Βραβεύσεις σε Ελλάδα , Ρουμανία , Σερβία ως αποτελεσματικότερο και καλύτερο περίπτερο σε διάφορες εκθέσεις . 

- Φωτογραφίσεις σε περιοδικά και εφημερίδες σε πέντε διαφορετικές χώρες .